Chúc mừng sứ giả nhân ái Tạ Thị Bích Cẩm

Táo Vàng trân trọng chào mừng sự gia nhập của chị Tạ Thị Bích Cẩm vào đội ngũ Lãnh Đạo Nhân Ái với với mệnh lan tỏa Táo Vàng đến với mọi người Việt trên toàn cầu.