Chúc mừng sứ giả nhân ái Nguyễn Bạch Dương

Táo Vàng trân trọng chào mừng sự gia nhập của Nguyễn Bạch Dương vào đội ngũ Lãnh Đạo Nhân Ái với với mệnh lan tỏa Táo Vàng đến với mọi người Việt trên toàn cầu.