Chúc mừng Lãnh đạo nhân ái Dương Thị Huyền Trân

Táo Vàng trân trọng chào mừng sự gia nhập của Dương Thị Huyền Trân vào đội ngũ Sứ Giả Nhân Ái với với mệnh lan tỏa Táo Vàng đến với mọi người Việt trên toàn cầu.