Điều khoản sử dụng website taovang.edu.vn

Bằng việc truy cập website taovang.edu.vn hoặc bất kỳ phần nào của trang web, quý khách đồng ý với các điều khoản sau đây:

Đăng Nhập Và Sử Dụng website taovang.edu.vn

Bằng việc đăng nhập “Website” này – taovang.edu.vn, bạn hiểu và phải tuân thủ các quy định dưới đây như những tuyên bố về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm cơ bản liên quan đến việc truy cập, sử dụng thông tin được giới thiệu trên trang taovang.edu.vn

Chúng tôi nghĩa là taovang.edu.vn hoặc tên đơn vị được nói cụ thể trong tài liệu này.

Quyền sở hữu

Táo Vàng và các bên khác là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ được hiển thị trên trang web này. Không được phép sử dụng các thương hiệu biểu tượng và nhãn mác dịch vụ đó nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Táo Vàng hoặc bên sở hữu chúng.

Các tài liệu trên trang web này được bảo vệ bản quyền. Không ai được sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ phần nào của những tài liệu này mà không được Táo Vàng chấp thuận trước bằng văn bản.

Thương hiệu và bản quyền

Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ nội dung nào của website này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm chúng tôi sẽ khởi kiện vụ việc ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

Chính sách bảo mật

Các thông tin khách hàng gửi, chuyển tải, truyền dẫn thông qua các kênh được giới thiệu trong Website taovang.edu.vn sẽ được bảo mật theo chính sách bảo mật phù hợp với quy định của pháp luật về thông tin, dữ liệu điện tử có liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ấn để gọi ngay!
0906 639 715
Nhắn tin Zalo
Fanpage Táo Vàng
Sự kiện
ĐANG DIỄN RA