Điều khoản sử dụng ứng dụng Táo Vàng

Bằng việc tải xuống, cài đặt sử dụng Ứng dụng Táo Vàng, bạn đồng ý rằng đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý điều khoản sử dụng Ứng dụng Táo Vàng. Những điều khoản sử dụng ứng dụng Táo Vàng cấu thành một thỏa thuận giữa bạn và Táo Vàng, áp dụng cho việc truy cập và sử dụng Ứng dụng Táo Vàng.

Vui lòng xoá bỏ vĩnh viễn Ứng dụng từ các thiết bị của bạn nếu bạn không đồng ý hoặc không mong muốn chấp thuận các điều khoản sử dụng này. Hotline hỗ trợ: 0933 322 366

VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG TÁO VÀNG NÀY, ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN CÙNG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT & QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC ĐĂNG TẢI CÔNG KHAI TẠI WEBSITE: www.taovang.edu.vn TRƯỚC KHI TẢI ỨNG DỤNG XUỐNG HOẶC ĐANG SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI TRONG LẦN ĐẦU TIÊN.

Mục Lục Bài Viết

Điều khoản sử dụng Ứng dụng Táo Vàng

Táo Vàng thu thập và xử lý các thông tin của bạn như: tên, số điện thoại, địa chỉ email khi bạn đăng ký. Bạn phải cung cấp chính xác và đầy đủ thông tin, cập nhật thông tin và đồng ý cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng nào về danh tính theo yêu cầu hợp lý của chúng tôi. Nếu các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thay đổi, ví dụ, nếu bạn thay đổi địa chỉ email, hoặc nếu bạn muốn hủy tài khoản, xin vui lòng cập nhật chi tiết bằng cách gửi yêu cầu đến chúng tôi.

Bạn có thể tải Ứng dụng Táo Vàng và trải nghiệm một phần nội dung dùng thử khi cung cấp cho chúng tôi email của bạn. Ngay sau khi bạn đăng ký bằng email, chúng tôi sẽ gửi một email kích hoạt tài khoản cho bạn. Bạn chỉ cần nhấn vào đường dẫn trong email để kích hoạt tài khoản sử dụng và đăng nhập bằng email và mật khẩu mà bạn đã chọn.

Bạn có thể chọn mua một phần hoặc toàn bộ các nội dung của Ứng dụng Táo Vàng bằng cách thanh toán cho chúng tôi. Giá của Ứng dụng được tính theo năm và thời hạn sử dụng Ứng dụng Táo Vàng được thiết lập cho mỗi người dùng, tùy theo chính sách của chúng tôi đối với sản phẩm, dịch vụ mà bạn đã mua.

Trong trường hợp có bất cứ thắc mắc nào về thời hạn sử dụng, bạn phải gửi thông báo cho chúng tôi trong vòng 15 kể từ ngày kích hoạt tài khoản. Sau thời hạn đó, bạn mặc nhiên đồng ý với thời hạn sử dụng mà chúng tôi đã đặt ra cho tài khoản của bạn.

Bạn hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng Ứng dụng của bạn cũng phụ thuộc vào Điều khoản & Điều kiện có thể được bổ sung tùy từng thời điểm. Đồng thời, bằng việc sử dụng Ứng dụng, bạn cũng đồng ý tuân thủ các yêu cầu của Chính sách bảo mật & Quyền riêng tư của Táo Vàng.

Điều khoản sử dụng ứng dụng Táo Vàng

Thanh toán

Chúng tôi sẽ thông báo giá của từng kháo học, sản phẩm trên Ứng dụng vào từng thời điểm để bạn quyết định xem bạn có muốn sử dụng Ứng dụng Táo Vàng nữa hay không.

Các mức giá được áp dụng cho các sản phẩm, khóa học, dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi có thể được tìm thấy trên Website và thông qua Ứng dụng. Chúng tôi có thể bổ sung hoặc cập nhật mức giá vào từng thời điểm. Trong trường hợp giá của từng chủ đề trên Ứng dụng có sự khác nhau so với giá trên Website thì giá trên Ứng dụng được xác nhận là mức giá cuối cùng.

Hotline hỗ trợ thanh toán App/ Ứng dụng Táo Vàng: 0933 322 366.

Chấm dứt/ xóa bỏ ứng dụng Táo Vàng

Việc sử dụng Ứng dụng Táo Vàng chấm dứt khi hết thời hạn đăng ký mà bạn và Táo Vàng không tiếp tục tiến hành các thủ tục gia hạn.

Bạn có thể chọn ngừng sử dụng Ứng dụng Táo Vàng bất cứ lúc nào bằng cách hủy tài khoản và xóa vĩnh viễn Ứng dụng trên thiết bị của bạn, do đó sẽ vô hiệu hóa việc sử dụng Ứng dụng của bạn. Điều khoản này sẽ tự động chấm dứt khi bạn xóa vĩnh viễn Ứng dụng khỏi thiết bị.

Bạn có thể chấm dứt tài khoản của bạn bằng cách thông báo chúng tôi qua hotline 0933 322 366 hoặc fanpage: https://www.facebook.com/taovang.edu.vn/ về ý định hủy tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành việc chấm dứt trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc.

Các quy định khác

Điều khoản sử dụng này có thể được bổ sung, chỉnh sửa và thay đổi từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua Ứng dụng hoặc Email về các bổ sung, chỉnh sửa và thay đổi của Điều khoản sử dụng. Việc tiếp tục sử dụng Ứng dụng Táo Vàng sau khi nhận được thông báo này sẽ tạo thành sự đồng ý và chấp nhận pháp lý đối với các bổ sung, chỉnh sửa và thay đổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ấn để gọi ngay!
0906 639 715
Nhắn tin Zalo
Fanpage Táo Vàng
Sự kiện
ĐANG DIỄN RA